چرا همه ی آدم های دنیا از موسیقی لذت می برند ؟

تا بحال به این موضوع فکر کردید ؟

تمام موجودات زمین اعم از انسان و حیوانات و حتی گیاهان و غیره ... به موسیقی نیاز دارند.

این به صورت غریزی میباشد که همه موزیک را دوست دارند و یکی از قدرت های خداوند را نشان میدهد.

 

تو یک موسیقی می‌سازی و خودت را به قول شاعر به جهان می‌شنوانی. درست مثل خداوند، چرا که جهان هم موسیقی خداوند است!

 

جهان موسیقی خداوند است

امیداوارم از این مقاله کوتاه خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید.