تو قلبم یکی داره عاشق میشه باز دوباره

یکی در زده اومده - اسمشو رو قلبم نوشته
یکی سرزده اومده - توی خوابم مثل فرشته
تویی اومدی مثل رویا پلکام و بستی تو
مثل یه قطره بارون تو قلبم نشستی تو
 
تو قلبم یکی داره عاشق میشه باز دوباره
دوباره یکی اومده عشقو یادم بیاره
 
دیدی چشم به راهم تو نگاهم
عکس چشمات و زیبا گذاشتی عزیزم
آروم آروم آروم رسیدی و تو زندگیم پا گذاشتی عزیزم
 
تو قلبم یکی داره عاشق میشه باز دوباره
دوباره یکی اومده عشقو یادم بیاره
/ 0 نظر / 38 بازدید